Ve prospěch zákonů a předpisů vypracovalo „sportovní oblečení LAWI“ prohlášení, které musí dodržovat každý uživatel této webové stránky. Internetový obchod a všechny jeho části, s výjimkou některých (hyper) odkazů, jsou majetkem sportovního oblečení LAWI. Není dovoleno publikovat, kopírovat nebo ukládat internetový obchod nebo jeho části bez výslovného písemného souhlasu „sportovního oblečení LAWI“.


Informace zobrazované v tomto internetovém obchodě jsou sestavovány „LAWI sportswear“ s neustálou péčí a pozorností. Je však možné, že informace zveřejněné na těchto stránkách jsou neúplné a / nebo nesprávné. Ceny na této webové stránce jsou v eurech včetně 21% DPH, s výhradou možných chyb a cenových změn.


Informace na internetovém obchodě jsou pravidelně doplňovány a / nebo upravovány. "Sportovní oblečení LAWI" si vyhrazuje právo na jakékoli změny s okamžitým účinkem a bez předchozího upozornění.


Všechny informace a produkty jsou nabízeny ve stavu, v jakém jsou skutečně a bez jakékoli záruky či záruky, pokud jde o jejich dostupnost, spolehlivost, vhodnost pro konkrétní účel nebo jinak.


Ačkoli „sportovní oblečení LAWI“ vynakládá veškeré úsilí, aby se zabránilo zneužití, „sportovní oblečení LAWI“ neodpovídá za informace a / nebo zprávy odeslané uživateli internetového obchodu prostřednictvím internetu. Některé (hyper) odkazy na těchto stránkách přesměrují na webové stránky mimo oblast „sportovního oblečení LAWI“, které nejsou majetkem „sportovního oblečení LAWI“, ale jsou zahrnuty pouze pro informaci návštěvníka. Pokud jsou tyto odkazy aktivovány, opustíte webovou stránku „LAWI sportswear“. Ačkoliv „LAWI sportswear“ je mimořádně selektivní, pokud jde o místa, na která se odkazuje, nemůže zaručit jejich obsah a fungování, ani kvalitu nabízených výrobků nebo služeb. Odpovědnost za obsah webových stránek, které nejsou spravovány „sportovním oblečením LAWI“, je odmítnuta.


„Sportovní oblečení LAWI“ vylučuje veškerou odpovědnost za přímé nebo nepřímé škody jakékoli povahy, které vyplývají z internetového obchodu nebo s ním nějakým způsobem souvisejí.

Máš otázku? Zeptejte se na to pomocí Whatsapp!