Algemene voorwaarden | LAWI sport s.r.o.

logo-top.png

Met maatschappelijke zetel te Husova 524, 294 41 Dobrovice

Identificatienummer CZ: 25081420

Geregistreerd in het handelsregister dat wordt bijgehouden door het gemeentelijk gerechtshof in Praag, afdeling C, dossier 48034

Voor de verkoop van producten via een online winkel op lawi-sport.com


Bedrijfsgegevens LAWI sportswear BeNeLux:

ForGo Sports
KVK-nummer: 74509942
BTW-nummer: NL002357803B51


ODR-platform

Als u een probleem hebt met een onlineaankoop en het u niet lukt dit probleem met de verkoper op te lossen, dan kunt u gebruikmaken van dit platform om uw klacht door te sturen naar een erkend geschillenorgaan.

1.    INLEIDENDE BEPALINGEN

1.1. Deze voorwaarden ( "Voorwaarden") van Lawi Sport Ltd, met het hoofdkantoor Husova 524 294 41 Dobrovice, identificatienummer: 25.081.420, in het handelsregister beheerd door de gemeentelijke rechtbank in Praag, afdeling C geregistreerd, Plaats 48034 (hierna " verkoper ") bepalen in overeenstemming met § 1751 paragraaf. 1 van wet nr. 89/2012 Coll., Burgerlijk Wetboek (de" Burgerlijk Wetboek ") wederzijdse rechten en verplichtingen in verband met of krachtens de koopovereenkomst (hierna" koopovereenkomst ") gesloten tussen de verkoper en een andere natuurlijke persoon (de "koper") via de internetwinkel van de verkoper. Internet winkel wordt beheerd door de verkoper op de website geplaatst op het internet op lawi-sport.com (de "Website"), en via de website (hierna de "Web-based commerce”).

1.2. Algemene voorwaarden zijn niet van toepassing op gevallen waarin een persoon die van plan is om goederen te kopen van de verkoper is een rechtspersoon of persoon die het bestellen van goederen in de uitoefening van hun bedrijf of in hun eigen beroep.

1.3. Bepalingen die afwijken van de bepalingen en voorwaarden, kunnen worden onderhandeld in het verkoopcontract. Onderscheidende afspraken in het koopcontract hebben voorrang op de bepalingen van de algemene voorwaarden.

1.4. Zakelijke voorwaarden zijn een integraal onderdeel van het verkoopcontract. De koopovereenkomst en de zakelijke voorwaarden zijn opgesteld in de Tsjechische taal. Het koopcontract kan in het Tsjechisch worden afgesloten.

1.5. De verkoper kan de tekst van de zakelijke voorwaarden wijzigen of toevoegen. Deze bepaling doet geen afbreuk aan de rechten en verplichtingen die ontstaan tijdens de geldigheidsperiode van de vorige versie van de algemene voorwaarden.2.  GEBRUIKERSACCOUNT

2.1. Op basis van een kopersregistratie op een website hebben kopers toegang tot hun gebruikersinterface. Vanuit de gebruikersinterface kan de koper de bestelling van goederen uitvoeren (hierna het "gebruikersaccount" genoemd). Als de webinterface de winkel toestaat, kan de koper ook goederen bestellen zonder registratie rechtstreeks vanuit de webinterface van de winkel.

2.2. Bij het registreren op een webpagina en het bestellen van goederen is de koper verplicht om alle gegevens correct en waarheidsgetrouw aan te geven. De details in het gebruikersaccount zijn verplicht voor de koper om bij te werken over elke wijziging. Gegevens die door kopers in het gebruikersaccount worden verstrekt en bij het bestellen van de goederen, worden door de verkoper als correct beschouwd.

2.3. Toegang tot het gebruikersaccount is beveiligd door gebruikersnaam en wachtwoord. Koper is verplicht om de vertrouwelijkheid te bewaren met betrekking tot de informatie die nodig is om toegang te krijgen tot zijn / haar gebruikersaccount.

2.4. De koper is niet gemachtigd om het gebruik van het gebruikersaccount aan derden toe te staan.

2.5. Verkoper kan uw account annuleren, vooral als de koper van uw gebruikersaccount voor meer dan twee jaar niet gebruikt, of als de koper in strijd met zijn verplichtingen uit de koopovereenkomst (met inbegrip van voorwaarden).

2.6. De Koper merkt op dat de gebruikersaccount mogelijk niet continu beschikbaar is, vooral met betrekking tot het noodzakelijke onderhoud van de hardware en software van de Verkoper, onderhoud van hardware en software van derden.3.  AFSLUITING VAN HET KOOPCONTRACT

3.1. Alle presentaties van goederen die in de webinterface van de handel is indicatief en de verkoper is niet verplicht om een koopovereenkomst met betrekking tot dit product te sluiten. Sectie 1732 (2) van het burgerlijk wetboek is niet van toepassing.

3.2. De webinterface van de winkel bevat informatie over de goederen, inclusief de prijzen van individuele goederen. Goederenprijzen zijn inclusief BTW en alle bijbehorende vergoedingen. Productprijzen blijven geldig zolang ze worden weergegeven in de webinterface van de winkel. Deze bepaling beperkt niet de mogelijkheid van de verkoper om een koopcontract af te sluiten voor individueel overeengekomen voorwaarden.

3.3. De webinterface van de winkel bevat ook informatie over de kosten van verpakking en levering van goederen. Informatie over de kosten in verband met de verpakking en de levering van de in de webinterface van de handel genoemde goederen is alleen van toepassing in gevallen waarin de goederen op het grondgebied van de Tsjechische Republiek worden afgeleverd.

3.4. Om de goederen te bestellen, voltooid de koper het bestelformulier in de webinterface van de winkel. Het bestelformulier bevat met name informatie over:

3.4.1. bestelde goederen (de bestelde goederen "zet" de koper in het elektronische winkelwagentje van de webinterface van de winkel),

3.4.2. de wijze van betaling van de koopprijs van de goederen, details van de vereiste leveringswijze van bestelde goederen en

3.4.3. informatie over de kosten in verband met de levering van goederen (gezamenlijk "de bestelling" genoemd).

3.5. Voordat u de bestelling aan de verkoper, wordt de koper toegestaan om gegevens te controleren en aan te passen, de koper te zetten, zelfs rekening houdend met de optie koper op te sporen en te corrigeren fouten tijdens het invoeren van gegevens in orde zijn. De bestelling wordt door de koper naar de verkoper verzonden door op de knop "Bestelling verzenden" te klikken. De gegevens in de bestelling worden door de verkoper als correct beschouwd.

3.6. Het verzenden van orders wordt beschouwd als een dergelijke daad koper die ondubbelzinnige manier om de bestelde goederen te identificeren, de aankoopprijs, de koper persoon, de wijze van betaling van de koopprijs, en is voor beide partijen bindend ontwerpcontract. De conditie van de opdracht is om alle verplichte gegevens in het bestelformulier in te vullen, vertrouwd zijn met deze algemene voorwaarden op de website te worden en bevestigen de koper die met deze voorwaarden voldaan.

3.7. Verkoper onmiddellijk na ontvangst van een order de koper bevestigt de ontvangst van de email en het e-mailadres van de koper opgegeven in de gebruikersinterface of in de volgorde (hierna aangeduid als “e-mailadres").

3.8. De verkoper is altijd gerechtigd om, afhankelijk van de aard van de bestelling (hoeveelheid goederen, aankoopprijs, geschatte verzendkosten) naar de koper vragen om aanvullende bevestiging (zoals schriftelijk of telefonisch).

3.9. De concept-inkooporder in de vorm van een bestelling is vijftien dagen geldig.

3.10. De contractuele relatie tussen verkoper en koper ontstaat leveringsbon acceptatie. (acceptatie), die per e-mail naar de koper wordt verzonden, en het e-mailadres van de koper.

3.11. In het geval dat een van de in de bestelling kan niet voldoen aan de verkoper eisen stuurt de koper per e-mail adres van de koper, zoals gewijzigd aanbod, met vermelding van de mogelijke varianten van de bestelling en advies aan de koper.

3.12 Het gewijzigde aanbod wordt beschouwd als een nieuwe concept-koopovereenkomst en de koopovereenkomst wordt dan beëindigd totdat de koper per elektronische post accepteert.

3.13. De koper gaat ermee akkoord om op afstand communicatiemiddelen te gebruiken bij het sluiten van het koopcontract. Kosten die worden gemaakt door de koper bij het gebruik van middelen voor communicatie op afstand in verband met het sluiten van de koopovereenkomst (de kosten van toegang tot internet, telefoon kosten) door de koper zelf betaald, hoeft deze kosten niet afwijken van het normale tarief.4.  DE PRIJS VAN DE GOEDEREN EN DE BETALINGSVOORWAARDEN

4.1. De koper kan de volgende goederen op de volgende manier aan de koper betalen: a) de prijs van de goederen en eventuele kosten in verband met de levering van de goederen krachtens de koopovereenkomst;

   Contant bij de verkoper op Husova 524, 294 41 Dobrovice;  

   Contant in contanten op de plaats die door de koper in de bestelling is opgegeven;

   Door overschrijving op rekeningnummer van de verkoper 5220192/0800, beheerd door Česká Spořitelna (hierna te noemen de “verkopersaccount");

   Contante betaalkaart op het kantoor van de verkoper op Husova 524, 294 41 Dobrovice;

4.2. Samen met de aankoopprijs is de koper ook verplicht om de verkoper de kosten te betalen die zijn verbonden aan de verpakking en levering van de goederen tegen het overeengekomen tarief. Tenzij anders vermeld, zijn de aankoopprijs en de kosten verbonden aan de levering van de goederen verder begrepen.

4.3. De verkoper vraagt de koper niet om een aanbetaling of een andere soortgelijke betaling. Dit doet geen afbreuk aan het bepaalde in artikel 4.6 van de Algemene Voorwaarden met betrekking tot de verplichting om de aankoopprijs van de goederen vooraf te betalen.

4.4.  In het geval van contante betaling of onder rembours, is de koopprijs betaalbaar bij ontvangst van de goederen. In het geval van niet-contante betaling is de koopprijs betaalbaar binnen 5 dagen na het sluiten van de koopovereenkomst.

45.  In het geval van niet-contante betaling is de koper verplicht om de aankoopprijs van de goederen samen met het variabele betalingssymbool te betalen. In het geval van niet-contante betaling, is aan de verplichting van de koper om de aankoopprijs te betalen voldaan wanneer het betreffende bedrag wordt bijgeschreven op de rekening van de verkoper.

4.6. De verkoper heeft het recht, in het bijzonder in het geval dat de koper niet voor extra bevestiging (art. 3.8), eisen dat de betaling van het volledige aankoopbedrag voordat u de goederen aan de koper. § 2119, lid 1, van het burgerlijk wetboek is niet van toepassing.

4.7. Eventuele kortingen op de prijs van goederen die door de verkoper aan de koper zijn verstrekt, kunnen niet worden gecombineerd.

4.8. Als het is gebruikelijk in de handelsbetrekkingen of, indien dit bepaald door algemeen bindende wettelijke voorschriften uitgevaardigd door de verkoper met betrekking tot betalingen in het kader van een contract koper belasting document - factuur. De verkoper is een belastingplichtige. De belasting document - factuur verkoper aan de koper na betaling van de prijs van de goederen en stuur het elektronisch naar het e-mailadres van de koper.5.  INTREKKING VAN HET KOOPCONTRACT

5.1. De koper merkt op dat het volgens de bepalingen van artikel 1837 van het burgerlijk wetboek niet mogelijk is om zich onder meer uit het koopcontract terug te trekken:

5.1.1. de levering van goederen waarvan de prijs afhankelijk is van verschillen op de financiële markt, ongeacht de wil van de verkoper, die zich tijdens de herroepingstermijn kunnen voordoen,

5.1.2. de levering van alcoholhoudende dranken die pas na dertig dagen kunnen worden geleverd en waarvan de prijs afhankelijk is van de wil van de financiële markt onafhankelijk van de wil van de verkoper,

5.1.3. de levering van goederen die is aangepast aan de wens van de koper of aan zijn persoon,

5.1.4. de levering van goederen die onderworpen zijn aan snel bederfelijke goederen en goederen die na de levering onherroepelijk met andere goederen zijn vermengd,

5.1.5. bij levering van goederen in een gesloten verpakking die de koper uit de verpakking heeft gehaald en om hygiënische redenen niet kan worden geretourneerd,

5.1.6. om een audio- of video-opname of een computerprogramma af te leveren als de oorspronkelijke verpakking is verbroken,

5.1.7. de levering van kranten, tijdschriften of tijdschriften,

5.1.8. de levering van digitale inhoud, zo niet geleverd op een materiële en kwam met de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de koper voor de deadline voor de terugtrekking en verkoop, vóór het sluiten van de koper te horen dat in dit geval heeft het recht zich terug te trekken uit het contract.

5.2. Als dit niet het geval is op grond van art. 5.1 en over andere gevallen waarin je niet kan terugtrekken uit het contract, de koper in overeenstemming met § 1829 paragraaf. 1 van het Burgerlijk Wetboek, het recht zich terug te trekken uit het contract, binnen veertien (14) dagen vanaf de ontvangst van de goederen, in welk geval de koopovereenkomst zijn verschillende soorten van goederen of de levering van een aantal onderdelen, deze periode loopt vanaf de datum van ontvangst van de laatste levering. De terugtrekking uit het verkoopcontract moet binnen de in de vorige zin genoemde termijn aan de verkoper worden verzonden.

5.3. Om zich terug te trekken uit het koopcontract, kan de koper gebruik maken van het modelformulier dat door de verkoper is verstrekt en dat een bijlage vormt bij de zakelijke voorwaarden. Opzegging van het verkoopcontract kan door de koper worden verzonden naar het adres van het kantoor van de verkoper of de plaats van vestiging. De bepalingen van Artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de dienst van herroeping. De zakenman bevestigt de ontvangst van de consument zonder onnodige vertraging in de vorm van de tekst.

5.4. In het geval van terugtrekking uit het koopcontract volgens artikel 5.2 van de Handelsvoorwaarden, wordt het koopcontract vanaf het begin geannuleerd. De goederen moeten binnen 14 (veertien) dagen na de terugtrekking van het contract aan de verkoper aan de verkoper worden geretourneerd. Als de koper zich terugtrekt uit het koopcontract, draagt de koper kosten voor het terugzenden van de goederen aan de verkoper, zelfs in het geval dat de goederen niet kunnen worden teruggestuurd naar hun karakter gebruikelijke postale route.

5.5. In geval van intrekking op grond van art. 5.2 verkoper terug fondsen ontvangen van de koper binnen veertien (14) dagen na de terugtrekking uit het contract van de koper in de dezelfde manier als de verkoper uit de ontvangen koper. De verkoper is ook recht op de verstrekkingen van de koper terug te keren is de terugkeer van de goederen door de koper of anderszins, tenzij de koper zal instemmen met en geen extra kosten voor de koper niet maken. Indien de koper zich terugtrekt uit het contract, is de verkoper niet verplicht om de ontvangen fondsen terug te keren naar de koper, voordat hij koper van goederen terug of aantonen dat de goederen van de verkoper verzonden.

5.6. Claims voor schade aan de goederen, heeft de verkoper het recht om eenzijdig te verrekenen met de koper vordering tot terugbetaling van de aankoopprijs.

5.7. Tot aan de ontvangst van de goederen door de koper, kan de verkoper op elk gewenst moment terug te trekken uit het contract. In dit geval zal de verkoper teruggave van de koopprijs aan de koper zonder onnodige vertraging, en bankoverschrijving op een door de koper aangewezen rekening.

5.8. Indien samen met de goederen op voorwaarde dat de koper een geschenk, het geschenk overeenkomst tussen koper en verkoper afgesloten met een ontbindende voorwaarde dat als er een terugtrekking uit het contract dat de koper verliest gift overeenkomst met betrekking tot een dergelijk geschenk effectiviteit en de koper is vereist, samen met de verkoper goederen ook terugkeren verstrekt geschenk.6.  VERVOER EN LEVERING

6.1. Indien het vervoermiddel is overeengekomen, gebaseerd op speciaal verzoek van de koper, koper draagt het risico en eventuele meerkosten dit vervoermiddel.

6.2. Als de verkoper in het kader van de koopovereenkomst de goederen op de door de koper in de bestelling aangewezen plaats moeten leveren, is de koper verplicht de goederen bij aflevering te accepteren.

6.3. In het geval dat de redenen waarom de koper moet de goederen herhaaldelijk of op een andere wijze dan vermeld in de bestelling te leveren, zal de koper de kosten in verband met herhaalde levering van goederen te betalen, respectievelijk. kosten van andere aflevering methode.

6.4. Bij het nemen van de goederen van de vervoerder de koper verplicht de integriteit van de verpakking van goederen te controleren, en in het geval van gebreken de drager onmiddellijk. Bij schending van de bijeenkomst pakket indicatief is geoorloofd binnendringen zending afnemer niet versturing van de drager.7.  RECHTEN VAN GEBREKKIGE UITVOERING

7.1. De rechten en plichten van de partijen met betrekking tot de rechten van de gebrekkige prestatie wordt beheerst door de relevante wetgeving (in het bijzonder de bepalingen van § 1914-1925, § 2099-2117 en 2161-2174 § Burgerlijk Wetboek).

7.2. De verkoper is jegens de koper dat de goederen bij de levering geen defecten. In het bijzonder is de verkoper aansprakelijk is voor de koper op het moment dat de koper nam de goederen:

7.2.1. De goederen zijn kwaliteiten die de partijen hebben onderhandeld, en als er geen overeenstemming is, het heeft eigenschappen die de verkoper of fabrikant heeft beschreven of die kopers verwachten met betrekking tot de aard van de goederen en op basis van reclame die zij dragen.

7.2.2. De goederen geschikt zijn voor het doel dat voor het gebruik of de verkoop van lijsten waarop goederen van hetzelfde type worden gewoonlijk gebruikt

7.2.3. Product voldoet aan de kwaliteit of het maken van de overeengekomen monster of template, als het de kwaliteit of de prestaties gecontracteerd door monster of template werd bepaald,


7.2.4. De producten geschikte hoeveelheid, maat of het gewicht.

7.2.5. De goederen voldoen aan de wettelijke eisen.

7.3. De in art. 7.2 zakelijke omstandigheden genoemde bepalingen niet van toepassing op goederen die worden verkocht tegen een lagere prijs om het defect waarvoor de lagere prijs werd onderhandeld om slijtage veroorzaakt door het gemeenschappelijk gebruik, voor gebruikte goederen voor gebreken veroorzaakt door het gebruik of slijtage die goederen moest overnemen koper, of indien blijkt dat de aard van de goederen.

7.4. Effect als het defect binnen zes maanden na ontvangst, wordt geoordeeld dat het product was reeds defect bij ontvangst.

7.5. De rechten van de koper oefent gebrekkige nakoming door de verkoper op zijn vestiging, wat mogelijk is, rekening houdend met het assortiment van de verkochte goederen, eventueel op de zetel of de plaats van het bedrijfsleven. In een moment dat een claim wordt beschouwd als het moment waarop de verkoper ontvangt van de koper beweerde goederen.

7.6. Andere rechten en plichten van de partijen met betrekking tot de aansprakelijkheid van de verkoper voor gebreken kan de klachtenprocedure van de verkoper te wijzigen.8.  MEER RECHTEN EN PLICHTEN VAN DE PARTIJEN

8.1. De koper verwerft eigendom van de goederen door het betalen van de volledige koopsom.

8.2. De verkoper is niet in verhouding tot de koper gebonden aan gedragscodes in de zin van § 1826 paragraaf. 1 punt. e) van het Burgerlijk Wetboek.

8.3. De minnelijke schikking van consumentengeschillen de koopovereenkomst is de Tsjechische Republiek Inspectie, met het hoofdkantoor Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, ID: 000 20 869, Internetadres: http://www.coi.cz

8.4. De verkoper heeft het recht om goederen te verkopen op basis van een handelsvergunning. Controle op de handel vindt plaats in het kader van hun respectieve handelskantoor uitgevoerd. Toezicht op privacy uitgeoefend door het Bureau voor de bescherming van persoonsgegevens. Tsjechische Republiek Inspectie voert in een beperkte omvang, onder meer toezicht op de naleving van de wet nr. 634/1992 Coll., On bescherming van de consument, zoals gewijzigd.

8.5. De koper neemt het gevaar van de veranderende omstandigheden in de zin van § 1765 paragraaf. 2 van het Burgerlijk Wetboek.9.  BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

9.1. Persoonsgegevens worden verwerkt voor onbepaalde tijd. Persoonsgegevens elektronisch verwerkt op een geautomatiseerde wijze of in gedrukte vorm niet- geautomatiseerde wijze.

9.2. Koper akkoord gaat met de verwerking van hun persoonlijke gegevens: naam, adres, identificatienummer, het fiscaal nummer, e-mailadres, telefoonnummer (hierna gezamenlijk aangeduid als "persoonsgegevens").

9.3. Koper akkoord gaat met de verwerking van persoonsgegevens door de verkoper, met het oog op de realisatie van de rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en voor de handhaving van de gebruikersaccount. Indien de koper een andere optie niet selecteert, instemt met de verwerking van persoonsgegevens door de verkoper, alsmede ten behoeve van het verzenden van commerciële berichten en informatie aan de koper. Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in het geheel met dit artikel is niet een vereiste dat zou op zich maakte het onmogelijk om een koopovereenkomst te sluiten.

9.4. Koper erkent dat zij verplicht is om uw persoonlijke gegevens (in te vullen in uw gebruikersaccount bij het bestellen via de web interface van de winkel) de verkoper correct en naar waarheid en zonder onnodige vertraging te informeren over de verandering in zijn persoonsgegevens.

9.5. De verwerking van de persoonsgegevens van de koper de verkoper kan een derde partij aanstellen als een processor. Naast de personen die het vervoer van goederen zijn geen persoonlijke informatie zonder voorafgaande toestemming van de verkoper de koper doorgegeven aan derden.

9.6. Persoonsgegevens worden verwerkt voor onbepaalde tijd. Persoonsgegevens elektronisch verwerkt op een geautomatiseerde wijze of in gedrukte vorm niet- geautomatiseerde wijze.

9.7. De koper bevestigt dat de persoonlijke informatie juist is en dat hij werd geadviseerd dat het vrijwillig persoonlijke informatie.

9.8. In het geval dat de koper dacht dat de verkoper of de processor (art. 9.5) voert de verwerking van zijn persoonsgegevens die in strijd is met de bescherming van de privacy en persoonlijke leven van de koper of tegen de wet, vooral als de persoonlijke gegevens onnauwkeurig zijn met betrekking het doel van de verwerking, kan:

9.8.1. Vraag de verkoper of processor voor uitleg.

9.8.2. Vereisen de verkoper of processor om de situatie te corrigeren.

9.9. Indien de koper informatie over de verwerking van hun persoonsgegevens, moet de verkoper deze informatie te leveren. De verkoper heeft het recht om informatie op grond van de vorige zin te bieden, vereisen een redelijke vergoeding van niet meer dan de kosten van het verstrekken van de nodige informatie.

9.10. De verkoper is niet in verhouding tot de koper gebonden aan gedragscodes in de zin van § 53a paragraaf. Code 1.10.  ZAKELIJKE COMMUNICATIE EN OPSLAG VAN COOKIES

10.1. De koper stemt ermee in om informatie met betrekking tot goederen, diensten of het bedrijf van de verkoper het e-mailadres van de koper te ontvangen en akkoord gaat met commerciële communicatie te ontvangen door de verkoper aan het e-mailadres van de koper.

10.2. De koper komt overeen met het redden van zo. Cookies op zijn computer. In het geval dat de aankoop op de website kan worden gemaakt en verplichtingen van de verkoper om het contract van de verkoop op de computer van de koper uit te voeren, zonder opslag zo. Cookies, kan de koper instemt volgens de vorige zin op elk moment.11.  AFLEVERING

11.1. Bericht in verband met de relatie tussen de verkoper en de koper, in het bijzonder met betrekking tot de terugtrekking uit het contract, moet per post worden ontvangen per aangetekende brief, tenzij de koopovereenkomst anders vermeldt. De aanmelding moet aan de juiste contact adres van de andere partij en wordt geacht ontvangen en effectief bij levering per post, met uitzondering van de kennisgeving van opzegging door de koper, de intrekking is effectief als de koper in kennis stellen van de deadline voor de terugtrekking gestuurd.

11.2. Bij levering wordt beschouwd als de aankondiging, werd de overname door de geadresseerde, die niet werd opgepakt in termijndeposito's, of die werden teruggestuurd als onbestelbaar afgewezen.

11.3. De partijen kunnen elkaar regelmatig e-mail sturen naar het e-mailadres dat is opgegeven in de gebruikersaccount van de koper of de opgegeven koper in de volgorde naar het adres op de website van de verkoper.12.  SLOTBEPALINGEN

12.1. Als een relatie op basis van een verkoopcontract een internationaal (buitenlands) element bevat, komen de partijen overeen dat de relatie wordt beheerst door de Tsjechische wet. Dit heeft geen invloed op de rechten van de consument krachtens algemeen verbindende wettelijke voorschriften.

12.2. Indien enige bepaling van de Voorwaarden ongeldig of ineffectief, of wordt, in plaats van de ongeldige bepaling een bepaling waarvan de betekenis ongeldige bepaling het dichtst benadert. De ongeldigheid of de ondoeltreffendheid van een bepaling doet geen afbreuk aan de geldigheid van de andere bepalingen. Voor wijzigingen en toevoegingen aan het verkoopcontract of zakelijke voorwaarden is een schriftelijke vorm vereist.

12.3. De koopovereenkomst, inclusief de algemene voorwaarden, wordt door de verkoper in elektronische vorm gearchiveerd en is niet toegankelijk.

12.4. De bijlage over zakelijke voorwaarden is een voorbeeldformulier voor herroeping van het verkoopcontract.

12.5. Contactgegevens verkoper: postadres; Lawi Sport Ltd., Husova 524 Dobrovice 294 41, Email: tom@lawi-sport.com, Tel: +31 (0) 6 38 40 30 7513. GARANTIE- EN RECLAMETERMIJNEN

13.1 Garantie en klacht Basisbeginselen: Op alle door ons gekochte goederen is een garantie van 24 maanden van toepassing als de klant een defect aantreft in de nieuw gekochte goederen, worden de goederen vervangen door een nieuwe klachten over goederen die door hun eigen schuld zijn beschadigd (zelfdragend, door velcro beschadigd weefsel) kunnen niet worden herkend in het geval dat de klant de rits in een van onze kleding breekt, regelen wij zijn vervanging als een deel van het trui paar onderdeel wordt van de klant, zullen we het ook repareren als de klant kiest voor goederen in de verkeerde maat, is het natuurlijk mogelijk om het te vervangen door de juiste grootte (goederen moeten onbeschadigd en in hun originele verpakking)  Iedere klant heeft het recht zich terug te trekken uit het contract binnen 14 dagen na levering.

13.2. De goederen moeten het ongebruikte, in de originele onbeschadigde verpakking samen met de factuur of een ander belastingdocument retourneren. Het geld voor de goederen wordt teruggestort op zijn rekening. In het geval van persoonlijke aflevering aan een filiaal kan contant worden betaald.  

13.3. Retour verzendkosten zijn exclusief verzendkosten. Claims kunnen alleen worden geclaimd voor kleding die is afgeleverd bij Lawi Sports s.r.o. schoon, ongebruikt (mogelijk gewassen) samen met een factuur of ander belastingdocument. In het geval van vuile kleding, hebben wij het recht om de claim te weigeren.  


LAWI sportswear BeNeLux is onderdeel van  
ForGo Sports

Heeft u een vraag? Stel deze via Whatsapp!